A hornyolt cserépfedés készítése

Hornyolt cserépfedés esetén a  kész cserépfedés fedés súlya 35-40 kg/fedett m2. A tetőfedésnél a cserép a hajlásszögtől függő távolságban elhelyezett 48/24 mm-es lécezésre készül. Ezen típusú cserépfedéshez a tető legkisebb hajlásszöge 30° lehet.

A hornyolt cserépfedés vízhatlan fedést biztosít. Gyakran alkalmazott fedési mód, mivel könnyen, gyorsan készül, a nagy elemek egyréteghen való elhelyezése ritkább alátárnasztást igényel. A tetőcserepek egymáshoz az oldalukon végigfutó horonnyal szárazon csatlakoznak, a lécezésre pedig a cserép orra van beakasztva. A sarok átfedéssel készül.

A tető lefedését az ereszképzéssel kell kezdeni. Ha fémlemez ereszszegély nem készül, akkor az első sor
tetőcserép lógásának megakadályozására a cserepet alátámasztó lécet nem lapjára, hanem élére állítva erősítik szegezéssel a szarugerendákhoz. Fémlemezszegély alkalmazása esetén erre nincs szükség. Nyeregfedélnél, amikor oromfal vagy tűzfalcsatlakozás van, a fedést a felülettel szembeállva a jobboldalon kezdjük meg, a cserepek horonykialakításai ekkor ugyanis a bal irányba haladást teszik felemelés nélkül lehetővé számunkra. A középen kezdés esetében viszont előfordulhat, hogy a széleken felesnél kisebb cserepek lesznek mindkét oldalon.

Kontyfedés esetén a fedést a felülettel szembeállva jobbról, az első teljes hosszúságú szarufánál kezdjük meg.
Sátortető esetében a fedést középről kiindulva kell kezdeni, jobb és bal felé haladva. Itt elkerülhetetlen a cserepek
felemelése a hornyok összekapcsolására.

A hornyolt cserépfedés szokásos csomóponti megoldásai:

Cserépfedés oromfalkiképzésnél

A túlnyúló cserepekkel, amikor az oromfal síkja elé 3-5 cm-re kiálló cserepek falazatra vagy deszkaaljzatra
fekszenek fel; falazott aljzatnál habarcsba fektetik, deszkaaljzat esetén felszegezik a szélső sor cserepeit.
Fémlemezszegélynél a cserepek a fémlemezszegély állókorcáig kell érjenek, felerősítésük egész cserép esetén
beakasztással, fél cserepek használatánál huzalozással vagy szögezéssel történik.

Cserépfedés tűzfal csatlakozásnál

ha a csatlakozás az ereszre merőleges a fémlemezszegély nélkül, habarcsolással készülhet, a szélső cserepeket az előre felkent kövér habarcsba fektetik, szorosan a fal mellé, a habarcsolás cserép feletti része enyhe hajlattal készül. Fémlemezszegély esetén a tetőcserép felrakása hasonló az oromfalnál már ismertetett eljárással, csupán a fémlemezszegély módosul. Ha a csatlakozás az eresszel párhuzamos, fémlemezszegély nélkül, a cserepeket szabályosan, lécezésre akasztva rakják, a hajlatképzés habarcsolással történik és fedkő vagy oldallapjukra állított téglákból álló sor takarja. Fémlemezszegély esetén az ugyancsak szabályosan beakasztott cserepek és a tűzfal csatlakozását fémlemezszegély takarja.

Cserépfedés taréjgerincképzésnél

Ez esetben a léckiosztás már úgy kell készüljen, hogy a tető két oldalán levő felső cserépsor összeérjen. Erre fektetik a taréjlefedésre szolgáló gerinccserepeket – fektetőhabarccsal teljesen kitöltve‚ a hézagokat vízorrszerűen alávágott habarcskikenéssel látják el.

Cserépfedés élgerincképzésnél

Ekkor a cserepeket gondosan összefaragják, habarcsolják és leszögezik a taréjgerincképzésnél ismertetett módon, de minden egyes cserepet lecsúszás ellen szegezéssel is biztosítani kell.

Kémények, légudvarok szegélyezése

Ekkor a cserepek szükséges hozzáfaragásával lehet, habarcsolva, habarcsolva és fémlemezszegéllyel, valamint csak fémlernezszegéllyel készülhet a tűzfalcsatlakozásoknál ismertetett módon.

Cimszavak: , ,